Майрам Бокоева — шакиртикке талапкер

Нарын шаарынан шакиртикке талапкер Майрамдын чакан ишкердиги жана келечектеги максаттары жөнүндө интервьюсу. Майрам устаттан үйрөнүүгө жана ишкердигин өнүктүрүүгө даяр.

#ийгиликке_ийгилик #жакшыгажанаш

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *