WED 2020

Виртуалдуу Саммит «Кыргызстан WED 2020 – Бүткүл дүйнѳлүк аялдардын ишкердик күнү»

Виртуальный Саммит «Всемирный день женского предпринимательства в Кыргызстане — WED 2020»